Văn bản chính sách

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
26/BC-MTTQ Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận tháng 10 năm 2019; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019 10/06/2027
01-LTD/ĐU Lịch tiếp dân của Bí thư Đảng ủy phường Gia Thụy năm 2020 03/02/2020
01 - QĐ/ĐTN Quyết định thành lập Đội Thanh niên tình nguyện tham gia trực sẵn sàng phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường Gia Thụy 03/02/2020
06-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 6 03/02/2020
01- TB/ĐTN Thông báo phân công nhiệm vụ của các đồng chí BCH Đoàn phường khóa IV nhiệm kỳ 2017 - 2022 20/01/2020
01 - KH/ĐTN Kế hoạch tháng 2 năm 2020. Kết quả thực hiện kế hoạch tháng 1 năm 2020 20/01/2020
01 - BC/ĐTN Báo cáo tháng 1 năm 2020 20/01/2020
04-LT/ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể tuần 4/2020 20/01/2020
03-LT/ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể tuần 3/2020 13/01/2020
02-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 02/2020 06/01/2020
01-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 01/2020 30/12/2019
52-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ, các đoàn thể tuần 52 23/12/2019
21 - KH/ĐTN Kế hoạch tháng 1 năm 2020. Kết quả thực hiện kế hoạch tháng 12 năm 2019 20/12/2019
14 - BC/ĐTN Báo cáo tháng 12 năm 2019 20/12/2019
20 - KH/ĐTN Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020 18/12/2019
316/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/11 đến 14/12/2019 17/12/2019
51-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 51 16/12/2019
50-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 50 09/12/2019
49-LT/ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ, các đoàn thể tuần 49 02/12/2019
206-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ phường tháng 12/2019 27/11/2019