Văn bản chính sách

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
42-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể tuần 42 14/10/2019
40-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các ĐT tuần 40 30/09/2019
196-NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Gia Thụy tháng 10/2019 27/09/2019
219-KH/ĐU Kế hoạch tiến độ thực hiện sáp nhập TDP, công tác chuẩn bị ĐH các chi bộ và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019 26/09/2019
444-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 9, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2019 25/09/2019
218-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2019 25/09/2019
23/KH-MTTQ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10 năm 2019 25/09/2019
22/KH-MTTQ Kế hoạch Triển khai Tháng cao điểm “ Vì người nghèo” phường Gia Thụy năm 2019 24/09/2019
16 - KH/ĐTN Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2019 23/09/2019
09 - BC/ĐTN Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 9/2019 23/09/2019
39-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể tuần 39 23/09/2019
194-TB/ĐU Thông báo kết luận về việc xem xét giải quyết các kiến nghị của MTTQ, các tổ chức CTXH và nhân dân tại hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền năm 2019 18/09/2019
227/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/8 đến 14/9/2019 16/09/2019
24/BC-MTTQ Báo cáo Kết quả giám sát về TTĐT, VSMT, TTXD, các dự án xây dựng và hoạt động CLB tình nguyện vì môi trường (Tháng 9 năm 2019) 16/09/2019
38-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể tuần 38 16/09/2019
23/BC-MTTQ Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận tháng 9 năm 2019; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2019 10/09/2019
37-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ, các đoàn thể tuần 37 09/09/2019
36-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể tuần 36 03/09/2019
182/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tháng 7/2019 31/08/2019
181/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 7/2019 31/08/2019