thông báo

Thông báo về việc rà soát, lập danh sách nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2020

Ngày đăng 20/09/2019 | 04:45  | Lượt xem: 496
Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự số: 78/2015/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015; Căn cứ công văn số: 874/HĐNVQS ngày 30/7/2019 của Hội đồng nghĩa vụ...

Thông báo tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường diệt muỗi và bọ gậy, phòng, chống Sốt xuất huyết trên địa bàn phường

Ngày đăng 20/09/2019 | 04:36  | Lượt xem: 113
Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 19/07/2019 của UBND quận Long Biên về Tăng cường các đợt cao điểm phòng, chống Sốt xuất huyết trên địa bàn quận Long Biên từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2019;...

Thông báo Về việc treo cờ Tổ quốc và tổng vệ sinh môi trường

Ngày đăng 20/08/2019 | 04:06  | Lượt xem: 126
.

Thông báo về việc tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường diệt muỗi và bọ gậy, phòng, chống Sốt xuất huyết đợt 4/2019

Ngày đăng 25/07/2019 | 09:14  | Lượt xem: 92
Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 19/07/2019 của UBND quận Long Biên về Tăng cường các đợt cao điểm phòng, chống Sốt xuất huyết trên địa bàn quận Long Biên từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2019;