Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Trường Mầm non Chim én xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp
Ngày đăng 18/09/2019 | 15:11  | Lượt xem: 145

Năm 2019 là năm chính quyền, đoàn thể và nhân dân quận Long Biên triển khai chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”.

Hưởng ứng chương trình đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, Trường mầm non chim én đã phát động thi đua tạo môi trường xanh - sạch - đẹp. Mặc dù ngôi trường vừa mới được xây dựng xong , nhưng phong trào đã góp phần thay đổi diện mạo từ mặt trước và mặt sau sân cho đến các hành lang lớp học, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chung của nhà trường .

Một số hình ảnh xanh - sạch - đẹp tại trường mầm non Chim Én: