Hoạt động khối chính quyền

Phường Gia Thụy họp thông qua kết quả tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019
Ngày đăng 02/10/2019 | 23:16  | Lượt xem: 77

Chiều ngày 2/10/2019, tại phòng họp 1 trụ sở phường, Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo (TGNN) phường đã họp thông qua kết quả tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lương Thành Trung - PCT UBND, Trưởng ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường. Cùng dự có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường.

Thực hiện Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 20/08/2019 của UBND quận Long Biên về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019, thường trực BCĐ trợ giúp người nghèo phường đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 31/08/2019 về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019. Việc rà soát được thực hiện thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu nhập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo căn cứ bằng việc đánh giá chấm điểm theo các tiêu chí tại phiếu B. Các bước tiến hành thực hiện rà soát được tuân thủ đúng quy định tại Điều 5,Điều 6 thông tư số 17/2016/ TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 về việc hướng dẫn, hộ nghèo, cận nghèo hằng năm áp dụng theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020.

Từ ngày 01/09/2019 - 15/09/2019 các tổ dân phố tiến hành rà soát. Ngày 15/09/2019 - 25/09/2019 các tổ dân phố họp thống nhất công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo và tổng hợp danh sách gửi kết quả về UBND phường. Trong quá trình điều tra, rà soát; Thành viên BCĐ trợ giúp người nghèo của phường đã trực tiếp xuống từng hộ nghèo cũ, hộ thoát nghèo tiến hành phúc tra, thẩm định.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường đã bàn và thống nhất về danh sách số hộ nghèo có khả năng thoát nghèo cuối năm 2019 dự kiến 07 hộ, hộ thoát cận nghèo 3 hộ. Như vậy, theo kết quả rà soát, cuối năm 2019 trên địa bàn  phường không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo có 03 hộ trong đó có 1 hộ cận nghèo cũ và 02 hộ cận nghèo từ hộ nghèo chuyển xuống.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Lương Thành Trung - Trưởng ban chỉ đạo TGNN phường đề nghị các hội đoàn thể, các đầu mối tiếp tục theo dõi giúp đỡ các hộ dự kiến thoát nghèo đảm bảo hỗ trợ giảm nghèo bền vững. Đồng thời, đề nghị cán bộ lao động thương binh xã hội phường hoàn thiện danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thông báo niêm yết công khai và báo cáo Quận đúng tiến độ.