công tác đảng

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền phường Gia Thụy với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn phường
Ngày đăng 16/09/2019 | 09:47  | Lượt xem: 228

Sáng ngày 12/9/2019, phường Gia Thụy đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền phường với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn phường.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường, đồng chí Đặng Việt Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường. Cùng dự có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ; trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, công chức phường; Bí thư chi bộ, tổ trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố và đại diện nhân dân trên địa bàn phường

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đã phát biểu nêu rõ mục đích, ý nghĩa của hội nghị đối thoại. Theo đó, mục đích của cuộc đối thoại để cấp ủy, chính quyền phường lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của Nhân dân; tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của Nhân dân; đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; kịp thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc phát sinh để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp. Hội nghị cũng là dịp để cấp ủy, chính quyền kịp thời tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chủ trương của cấp ủy, quy định của chính quyền địa phương đến với nhân dân; những thuận lợi khó khăn, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đối thoại để nhân dân đề ra các giải pháp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và trong đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đặng Việt Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường thông tin những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của phường trong 8 tháng đầu năm 2019, những nhiệm vụ trọng tâm trong 4 tháng cuối năm và những khó khăn, tồn tại, những giải pháp của UBND phường trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, hội nghị cũng đã nghe đồng chí Chủ tịch UB MTTQ phường báo cáo tổng hợp những ý kiến mà nhân dân các tổ dân phố phản ánh và kiến nghị với phường.

Trong không khí dân chủ, thắng thắn, cởi mở và xây dựng, buổi đối thoại đã 07 ý kiến của đại diện các tổ dân phố và người dân trên địa bàn phường tham gia phát biểu. Các ý kiến tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân như công tác giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4; công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng…

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, các đồng chí Lãnh đạo phường đã lắng nghe, giải trình và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân. Đối với những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi liên quan thuộc thẩm quyền địa phương đã được các đồng chí lãnh đạo UBND phường trao đổi, trả lời cụ thể ngay tại buổi đối thoại.

Kết luận hội nghị, Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường đã tiếp thu những ý kiến đối thoại trực tiếp của các đại biểu tại hội nghị cũng như những vấn đề tổng hợp của UB MTTQ phường. Đồng chí đã chỉ đạo việc ban hành thông báo kết luận hội nghị đối thoại và đề nghị UBND phường căn cứ các ý kiến để xây dựng kế hoạch, tiến độ giải quyết theo thẩm quyền và trả lời nhân dân theo quy định, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đ/c Đặng Việt Phương - PBT Đảng ủy, chủ tịch UBND phường báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng,

các nhiệm vụ phát triển KTXH, an ninh quốc phòng của phường 8 tháng đầu năm 2019

Đ/c Đặng Thị Huyền Linh - UVBTV Đảng ủy, chủ tịch UB MTTQ phường báo cáo tổng hợp

các ý kiến phản ánh của nhân dân tại các tổ dân phố trên địa bàn phường

Đồng chí Bí thư chi bộ tổ dân phố số 17 phát biểu đối thoại tại hội nghị

Công dân tổ dân phố số 3 phát biểu đối thoại về vấn đề cấp giấy chứng nhận QSD đất

Đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường trực tiếp đối thoại,

trao đổi với công dân về nội dung ý kiến tại hội nghị