bài viết chuyên sâu

Kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường Gia Thụy tháng 8/2019
Ngày đăng 18/09/2019 | 16:27  | Lượt xem: 57

Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 28/3/2017 của UBND quận Long Biên về triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thực hiện công văn số 38/VHTT ngày 08/3/2017 của phòng Văn hóa thông tin quận Long Biên về việc triển khai quy tắc ứng xử của CBCCVC, NLĐ trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội;

Tháng 8/2019 phường Gia Thụy thực hiện đạt kết quả cụ thể như sau: Cơ quan phường Gia Thụy hiện có 41 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công tác tại khối chính quyền và khối Đảng - MTTQ và các đoàn thể. Trong đó:Khối chính quyền (HĐND - UBND): 30 đồng chí, khối Đảng - MTTQ và các đoàn thể: 11 đồng chí. Ngay sau khi tiếp nhận Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 28/3/2017 của UBND quận Long Biên, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy phường, UBND - BCH Công đoàn phường đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phụ trách thực hiện tuyên truyền nội dung của Quy tắc ứng xử nơi công cộng được ban hành theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội trên cổng thông tin điện tử và qua hệ thống đài truyền thanh Phường. Trong tháng thực hiện phát thanh 04 buổi/ tháng = 10” trên hệ thống đài truyền thanh Phường; đăng tải trên cổng thông tin điện tử phường. Thực hiện niêm yết công khai Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại trụ sở UBND Phường, trung tâm văn hóa - thể thao phường, nhà văn hóa các tổ dân phố….Tiếp tục tuyên truyền tới nhân dân thực hiện nghiêm Quy ước cộng đồng.

UBND Phường đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung quy định theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

            Chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc của Nhà nước, của cơ quan; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả. Trang phục, tác phong, giờ giấc và các quy định chung, Nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; không trưng bày, lưu giữ, phát tán hình ảnh, nội dung văn hóa phẩm đồi trụy, tài liệu chống lại Đảng, Nhà nước. Ý thức tổ chức kỷ luật: 100% CBCCVCNLĐ thực hiện tốt.

Không sử dụng tài sản, thiết bị, phương tiện công (ô tô, điện thoại, máy vi tính, đồ dùng văn phòng phẩm, hộp thư...) của cơ quan để phục vụ mục đích cá nhân. Sử dụng tiết kiệm điện, nước và các vật tư văn phòng; quản lý chi tiêu đúng việc, đúng quy định.

Không tàng trữ, sử dụng vật liệu gây nguy hại, cháy nổ, vũ khí trái quy định tại cơ quan. 100% CBCCVCNLĐ thực hiện tốt. Đặc biệt, cơ quan phường duy trì đều đặn, nghiêm túc việc sắp xếp, tổng vệ sinh phòng làm việc vào chiều thứ 6 hàng tuần.

Với quy định ứng xử với người dân. Giải quyết yêu cầu, công việc của người dân đúng quy định, quy trình. Giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm; ưu tiên hỗ trợ giải quyết công việc với người già, yếu, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người đau ốm. Không sách nhiễu, gợi ý đưa tiền, nhận tiền, quà biếu; không hẹn gặp giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc. Không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân. Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm khi để xảy ra sai sót: 100% CBCCVCNLĐ thực hiện tốt.

Tại khu dân cư và nơi công cộng vận động gia đình, người thân, những người xung quanh tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, thực hiện pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội. Gương mẫu, tránh phô trương, lãng phí, mục đích trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia. Gương mẫu chấp hành và vận động người dân thực hiện các nội quy, quy tắc nơi công cộng; không vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc. Không tham gia, xúi giục, kích động hoặc bao che các hành vi vi phạm pháp luật của người khác.