bài viết chuyên sâu

Kết quả thực hiện công tác Văn hóa thông tin tháng 8 Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2019 trên địa bàn phường Gia Thụy.
Ngày đăng 18/09/2019 | 16:16  | Lượt xem: 25

Thực hiện kế hoạch hoạt động và phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin và thể thao Phường Gia Thụy năm 2019. Tháng 8/2019 phường Gia Thụy thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả hoạt động công tác văn hóa thông tin cụ thể như sau:

Trong tháng 8/2019, Bộ phận Văn hóa thông tin Phường đã tham mưu UBND Phường tham mưu các nội dung thực hiện tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước và địa Phường và tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng: Kết quả thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh Phường: Tổng số 22 chương trình với 102 tin bài, thực hiện tuyên truyền thời lượng 630 phút. Hoạt động Trạm thông tin Phư­ờng, Bảng tin tổ dân phố: Hệ thống bảng tin của các TDP đều phát huy hiệu quả tốt trong công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trư­ơng, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nư­ớc. Bộ phận Văn hóa thông tin Phường đã tham mưu UBND Phường xây dựng tham mưu xây dựng kế xây dựng và ban hành kế hoạch số 155/KH-UBNF ngày 14/8/2019 về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019); 50 năm ngày mất chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày thực hiện di chúc của người; 65 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019) năm 2019. Qua kiểm tra giám sát cho thấy hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn phường Gia Thụy trong tháng qua diễn ra bình thường. Việc xử lý biển hiệu, biển quảng cáo trên địa bàn được thực hiện  thường xuyên, ra quân xử lý đô thị vào chiều thứ 2 hàng tuần. Phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành Quận tổ chức kiểm tra 02 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và dịch vụ Lữ hành trên địa bàn Phường. Phối hợp với các ngành và các lực lượng chức năng của phường ra quân, bóc xóa, xử lý 50 băngzon, panơ quảng cáo sai quy định trên địa bàn Phường.

Trong tháng qua, tình hình an ninh trật tự tại khu vực di tích được đảm bảo. Bộ phận VHTT phường đã phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin quận Long Biên thường xuyên thực hiện kiểm tra, hướng dẫn tiểu ban QLDT việc chấp hành Luật DSVH, quy ư­ớc thực hiện nếp sống văn minh tại nơi thờ tự, công tác tổ chức lễ hội truyền thống năm 2019. Các họat động tôn giáo trong thời gian quan vẫn diễn ra bình thư­ờng, không có biểu hiện vi phạm ANTT.

Công tác phát triển sự nghiệp văn hóa được UBND phường quan tâm trú trọng: Số CLB hoạt động Văn hóa nghệ thuật: 03 câu lạc bộ, CLB thơ sinh hoạt định kỳ: 02 buổi/tháng, thu hút gần 60 hội viên CLB, và những người yêu thơ tham gia. CLB Văn nghệ phường: sinh hoạt định kỳ vào tối thứ 4 hàng tuần tại NVH phường, thu hút hơn 50 lượt hội viên CLB tham gia. CLB văn nghệ Phường tập luyện chương trình tham gia liên hoan văn nghệ CCB Quận Long Biên.CLB Đàn nhạc dân tộc phường thực hiện sinh hoạt định kỳ 01 buổi/ tuần với sự tham gia của hơn 20 thành viên. Tổ chức thi hè cấp Phường và tổng kết hoạt động hè và tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Các hoạt động TDTT trên địa bàn Phường vẫn được duy trì đều đặn tại các TDP. Các nhà văn hóa TDP thường xuyên duy trì hoạt động mở cửa phòng đọc tại NVH Tổ dân phố số 9. Tần xuất 01 buổi/ tuần, số l­ượt người đọc 20 - 25 người; số sách luân chuyển là: 0. Duy trì thường xuyên hoạt động tủ sách trưng bày tại các tổ dân phố. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn các tổ vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chú trọng nội dung về việc xây dựng phường VMĐT, tuyến phố, tuyến đường VMĐT.

Để công tác VH – XH đạt kết quả cao trong tháng 9/2019  cũng như những tháng tiếp theo, UBND phường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm như sau:

1. Công tác thông tin tuyên truyền: Tập trung đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tuyên truyền, vận động sâu rộng đến tận ngư­ời dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động, gắn với thực hiện chủ đề năm 2019 “Hành động vì một Long Biên xanh sạch đẹp văn minh”. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng.

2. Công tác quản lý Nhà nước: Thực hiện thường xuyên kiểm tra biển hiệu, biển quảng cáo trên địa bàn Phường.

3. Sự nghiệp Văn hóa thể thao: Thực hiện duy trì hoạt động thường xuyên của các CLB trên địa bàn Phường. Tham gia liên hoan văn nghệ và tham gia thi các nội dung TDTT do quận tổ chức. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 (19/8/1945-19/8/2019) và quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019).

4. Công tác thư viện: Đẩy mạnh các hoạt động của Phòng đọc tại Nhà văn hóa TDP số 9 và hoạt động tủ sách trưng bày tại các Nhà văn hóa các tổ dân phố.

5. Công tác quản lý di tích, lễ hội và tôn giáo: Đảm bảo các hoạt động công tác quản lý di tích và tôn giáo theo đúng quy định.

6. Hoạt động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: Tiếp tục thực hiện xây dựng mô hình thực hiện chủ đề Hành động vì một Long Biên xanh sạch đẹp văn minh năm 2019.