Xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Triển khai kế hoạch thay thế và loại bỏ việc sử dụng bếp than tổ ong trong sinh hoạt và kinh doanh trên địa bàn phường năm 2020

Ngày đăng 20/02/2020 | 04:42  | Lượt xem: 0
Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 06/02/2019 của UBND quận Long Biên về Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trên địa bàn quận...

Kết quả công tác duy trì các tiêu chí xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn phường Gia Thụy tháng 01/2020

Ngày đăng 20/02/2020 | 04:19  | Lượt xem: 2
Thực hiện chương trình 03 - CTr/QU của Quận ủy Long Biên giai đoạn 2015 – 2020 gắn với thực hiện chủ đề công tác năm “Hành động vì một một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh”, Kế hoạch số 211 -...

Kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo 197 phường trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Gia Thụy tháng 01 năm 2020

Ngày đăng 20/01/2020 | 04:11  | Lượt xem: 18
Trong những ngày đầu xuân mới công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn đã được UBND phường đặc biệt quan tâm.

Công tác quản lý TTĐT, TTATGT, VSMT tuần 03 năm 2020 trên địa bàn phường Gia Thụy

Ngày đăng 20/01/2020 | 04:00  | Lượt xem: 17
Trong tuần 03 năm 2020 công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Gia Thụy đạt kết quả cụ thể như sau:

Tăng cường các biện pháp quản lý, sử dụng VK,VLN,CCHT, pháo nổ trên địa bàn phường Gia Thụy

Ngày đăng 19/12/2019 | 04:16  | Lượt xem: 38
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 18/9/2012 của UBND TP Hà Nội, về tăng cường các biện pháp quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, CCHT, pháo nổ, để đảm bảo an toàn trên địa bàn phường trước...

Công tác quản lý TTĐT, TTATGT, VSMT tuần 46 năm 2019 trên địa bàn phường Gia Thụy

Ngày đăng 20/11/2019 | 04:30  | Lượt xem: 50
Trong tuần 46 năm 2019. UBND phường Gia Thụy thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường như sau:

Hiệu quả từ việc thực hiện chủ đề năm 2019 “Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh” trên địa bàn phường Gia Thụy

Ngày đăng 18/10/2019 | 04:46  | Lượt xem: 123
Thực hiện chủ đề của quận Long Biên năm 2019 “Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp - Văn Minh”, ngay từ đầu năm, Đảng ủy phường đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch thực hiện...

Kết quả triển khai và đánh giá việc xây dựng “Tổ dân phố xanh sạch đẹp văn minh” phường Gia Thụy

Ngày đăng 18/10/2019 | 03:49  | Lượt xem: 84
Thực hiện chủ đề "Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh" đang ngày càng nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận Long Biên nói chung và phường...

Kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo 197 phường tháng 9 năm 2019

Ngày đăng 18/10/2019 | 03:45  | Lượt xem: 55
Trong tháng 9 năm 2019 Ban chỉ đạo 197 trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường thực hiện nhiệm vụ công tác đạt một số kết quả trong hoạt động sau:

Công tác quản lý TTĐT, TTATGT, VSMT tuần 41 năm 2019 trên địa bàn phường Gia Thụy

Ngày đăng 18/10/2019 | 03:41  | Lượt xem: 22
Tuần 41 2019 phường Gia Thụy thưc hiện công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đạt kết quả cụ thể như sau

Công tác quản lý TTĐT, TTATGT, VSMT tuần 38 năm 2019 trên địa bàn phường Gia Thụy

Ngày đăng 18/10/2019 | 03:37  | Lượt xem: 15
Thực hiện công tác quản lý TTĐT, TTATGT, VSMT trên địa bàn phường Gia Thụy tuần 38 năm 2019 đạt kết quả cụ thể như sau:

Công tác quản lý TTĐT, TTATGT, VSMT tuần 40 năm 2019 trên địa bàn phường Gia Thụy

Ngày đăng 18/10/2019 | 03:39  | Lượt xem: 16
Thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tuần 40 phường Gia Thụy đạt kết quả như sau:

Công tác quản lý TTĐT, TTATGT, VSMT tuần 39 năm 2019 trên địa bàn phường Gia Thụy

Ngày đăng 18/10/2019 | 03:38  | Lượt xem: 6
Thực hiện công tác quản lý TTĐT, TTATGT, VSMT trên địa bàn phường Gia Thụy tuần 39 năm 2019 đạt kết quả cụ thể như sau:

Kết quả công tác quản lý TTĐT, TTATGT, VSMT tuần 36 năm 2019 trên địa bàn phường Gia Thụy

Ngày đăng 18/10/2019 | 03:35  | Lượt xem: 7
Thực hiện công tác quản lý TTĐT, TTATGT, VSMT trên địa bàn phường Gia Thụy tuần 36 năm 2019 đạt kết quả cụ thể như sau:

Bài tuyên truyền những tác hại của túi nilon với môi trường

Ngày đăng 18/09/2019 | 02:40  | Lượt xem: 39
Túi nilon hiện là loại túi được sử dụng phổ biến nhất hiện nay vì tính tiện lợi. Tuy nhiên túi nilon thường được sản xuất bằng nguyên liệu tái chế mang rất nhiều mối nguy hại cho sức khỏe con...

Kết quả công tác quản lý TTĐT, TTATGT, VSMT tuần 34 năm 2019 trên địa bàn phường Gia Thụy

Ngày đăng 18/09/2019 | 04:51  | Lượt xem: 8
Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tuần 34 trên địa bàn phường Gia Thụy đạt kết quả cụ thể như sau:

Kết quả công tác quản lý TTĐT, TTATGT, VSMT tuần 34 năm 2019 trên địa bàn phường Gia Thụy

Ngày đăng 18/09/2019 | 04:47  | Lượt xem: 12
Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tuần 34 trên địa bàn phường Gia Thụy đạt kết quả cụ thể như sau:

Trường Mầm non Chim én xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp

Ngày đăng 18/09/2019 | 03:11  | Lượt xem: 152
Năm 2019 là năm chính quyền, đoàn thể và nhân dân quận Long Biên triển khai chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”.