Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa!

Bài viết chuyên sâu

Gia Thụy tập trung thực hiện tốt mô hình "Gia đình tình nguyện - Cộng đồng tình nguyện" (21/03/2017)

Năm 2017, xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của mô hình "Gia đình tình nguyện - Cộng đồng tình nguyện" trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường, phường Gia Thụy tập trung thực hiện mô hình với các giải pháp mới, toàn diện trong hệ thống chính trị của phường.
Xem tất cả

Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Gia Thụy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (06/03/2017)

Ngày 05/3/2017, tại hội trường nhà văn hóa phường, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phường Gia Thụy đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017- 2022. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của tuổi trẻ phường
Xem tất cả

Thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Thông kê truy cập

Đang online: 52
Tổng số truy cập: 1.315.475
Thống kê bắt đầu từ: 01/12/2015