Văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
292/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/10 đến 14/11/2019 15/11/2019
269/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/9 đến 14/10/2019 18/10/2019
227/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 15/8 đến 14/9/2019 16/09/2019
182/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tháng 7/2019 31/08/2019
181/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Gia Thụy, tháng 7/2019 31/08/2019
205/TB-UBND Về việc công khai các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tháng 8/2019 24/08/2019
180/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự - đô thị trên một số lĩnh vực tháng 7 năm 2019. 31/07/2019
179/TB-UBND Thông báo công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 26/6 đến 29/7 năm 2019 29/07/2019
211/UBND Đề nghị điều chỉnh thuế đất PNN năm 2019 22/07/2019
165/TB-UBND Công khai thực hiện quy chế dân chủ trong công tác thuế 17/07/2019
188/UBND Công văn điều chỉnh vị trí hạn mức, diện tích thuế đất PNN năm 2019 01/07/2019
143/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường tháng 6 năm 2019 27/06/2019
138/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng từ ngày 11/5 đến 25/6 năm 2019 26/06/2019
140/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tháng 6/2019. 26/06/2019
139/TB-UBND Thông báo về việc công khai các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự - đô thị trên một số lĩnh vực tháng 6 năm 2019. 26/06/2019
130/TB-UBND Công khai thực hiện quy chế dân chủ trong công tác thuế 17/06/2019
130/TB-UBND Thông báo công khai thực hiện quy chế dân chủ trong công tác thuế 17/06/2019
180/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện công tác thu thuế xây dựng, thuế nợ đọng NQD, thuế đất PNN 13/06/2019
107/TB-UBND Công khai thuế sử dụng đất PNN 16/05/2019
106/TB-UBND Thông báo về việc công khai quy chế dân chủ trong công tác thuế 16/05/2019