lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
07-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ, các đoàn thể tuần 7 10/02/2020
06-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 6 03/02/2020
04-LT/ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể tuần 4/2020 20/01/2020
03-LT/ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể tuần 3/2020 13/01/2020
02-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 02/2020 06/01/2020
01-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 01/2020 30/12/2019
52-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ, các đoàn thể tuần 52 23/12/2019
51-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 51 16/12/2019
50-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 50 09/12/2019
49-LT/ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ, các đoàn thể tuần 49 02/12/2019
47-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể tuần 47 18/11/2019
46-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 46 11/11/2019
45-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể tuần 45 04/11/2019
44-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể tuần 44 28/10/2019
43-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND- MTTQ, các đoàn thể tuần 43 21/10/2019
42-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể tuần 42 14/10/2019
40-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các ĐT tuần 40 30/09/2019
39-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể tuần 39 23/09/2019
38-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể tuần 38 16/09/2019
37-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ, các đoàn thể tuần 37 09/09/2019