lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
42-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể tuần 42 14/10/2019
40-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các ĐT tuần 40 30/09/2019
39-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể tuần 39 23/09/2019
38-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể tuần 38 16/09/2019
37-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ, các đoàn thể tuần 37 09/09/2019
36-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể tuần 36 03/09/2019
35-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể tuần 35 26/08/2019
34-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể tuần 34 19/08/2019
33-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể tuần 33 12/08/2019
32-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể tuần 32 05/08/2019
31-LT/ĐU Lịch tuần Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể tuần 31 29/07/2019
30-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể tuần 30 22/07/2019
29-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể tuần 29 15/07/2019
28-LT/ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ, các đoàn thể tuần 28 08/07/2019
27-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể tuần 27 01/07/2019
26-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể tuần 26 24/06/2019
25-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường tuần 25 17/06/2019
24-LT/ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể tuần 24 10/06/2019
23-LT/ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể tuần 23 03/06/2019
22-LT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - Đoàn thể phường Gia Thụy tuần 22 năm 2019 27/05/2019