học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Giá trị và ý nghĩa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua Di chúc

Ngày đăng 20/07/2019 | 11:18  | Lượt xem: 33
Sáng rõ tầm nhìn thời đại và vẹn nguyên giá trị định hướng, 50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, Di chúc của Người vẫn là những chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần vô giá giúp toàn Đảng, toàn...

50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Lời dặn đầu tiên của Bác

Ngày đăng 20/07/2019 | 11:16  | Lượt xem: 50
Vượt qua ngôn ngữ, hình thức của một bản Di chúc thông thường, những vấn đề viết về xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản di chúc đã đạt đến tầm lý luận sâu sắc.

Thể lệ Cuộc thi viết “Noi theo gương sáng Bác Hồ”

Ngày đăng 20/07/2019 | 11:14  | Lượt xem: 52
Cuộc thi do Báo Quân đội nhân dân, Vụ Báo chí-Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp tổ chức.

Giữ gìn kỷ luật của đảng theo tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 20/07/2019 | 11:13  | Lượt xem: 36
Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức được Hồ Chí Minh quan tâm từ sớm và thường xuyên, đặc biệt ở tác phẩm cuối đời nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1969): “Nâng cao đạo đức cách mạng,...

Quan điểm của Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân và công tác xây dựng Đảng hiện nay

Ngày đăng 20/07/2019 | 11:05  | Lượt xem: 29
Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường xây dựng Đảng ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ, việc...

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 20/07/2019 | 04:14  | Lượt xem: 35
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. BBT trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Nhận diện bất liêm để "xây" đức liêm

Ngày đăng 20/02/2019 | 11:36  | Lượt xem: 78
Cần, kiệm, liêm, chính được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong bốn bài báo đăng trên báo Cứu quốc tháng 5, 6 năm 1949(1). 70 năm đã qua, tư tưởng Hồ Chí Minh về đức LIÊM vẫn nguyên giá trị.

Giá trị tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Ngày đăng 18/02/2019 | 09:35  | Lượt xem: 87
Ngày 3/2/2019, tròn 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu viết tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Càng đọc, càng suy ngẫm về tác phẩm của Bác, càng thấm thía hơn...

Tôn trọng nhân dân để phát huy dân chủ

Ngày đăng 18/02/2019 | 09:25  | Lượt xem: 70
Thấm nhuần sâu sắc vị trí, vai trò của nhân dân trong lịch sử: “dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết”; “dân là gốc của nước”, “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”,v.v.. với Hồ Chí Minh, tin...

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019): Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Di chúc

Ngày đăng 18/02/2019 | 09:22  | Lượt xem: 68
Chú trọng vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước khi đi xa về cõi vĩnh hằng, trong bản Di chúc để lại cho muôn đời sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đảng ta là...

Trách nhiệm, hiệu quả công việc - Thước đo của sự nêu gương

Ngày đăng 20/01/2019 | 11:50  | Lượt xem: 109
Đối với đông đảo quần chúng, nêu gương không phải là những điều quá cao xa, to tát, mà chính là những việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống, sinh hoạt, công tác thường ngày của mỗi cán bộ,...

Phương pháp nêu gương trước quần chúng của người cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 20/01/2019 | 11:48  | Lượt xem: 97
Một trong những phương thức để vận động quần chúng được các nhà kinh điển Mác - Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh luận giải là phương pháp nêu gương trước quần chúng của người cán bộ, đảng viên.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, lề lối làm việc của cán bộ

Ngày đăng 20/01/2019 | 11:46  | Lượt xem: 56
Là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một kho tàng lý luận phong phú về xây dựng Đảng. Trong đó những tư tưởng của Người về tinh giản, kiện toàn tổ chức...

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

Ngày đăng 20/01/2019 | 11:43  | Lượt xem: 58
Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, trách nhiệm của người thầy trong sự nghiệp trồng người

Ngày đăng 18/10/2018 | 01:07  | Lượt xem: 132
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn đề then chốt quyết định chất lượng giáo dục chính là đội ngũ những người thầy giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Kỷ niệm 50 năm Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục (15-10-1968 - 15-10-2018): Học tốt, dạy tốt, làm cho đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tiến bộ

Ngày đăng 18/10/2018 | 01:05  | Lượt xem: 596
Trong các bức thư gửi ngành giáo dục, Bác đều thể hiện ước vọng tha thiết về một nền giáo dục đào tạo học sinh, sinh viên thành những công dân hữu ích để kiến thiết một đất nước hùng mạnh, có vị...

Công tác cán bộ là công việc gốc của Đảng

Ngày đăng 18/10/2018 | 01:04  | Lượt xem: 121
Thấu hiểu sâu sắc lời Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”[1], “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” và “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của...

Quy định của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 13/03/2018 | 12:26  | Lượt xem: 329
Ngày 3-1-2018, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư thay mặt Ban Bí thư ký ban hành Quy định số 109-QĐ/TW về công tác...

Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 28/02/2018 | 02:33  | Lượt xem: 4742
Thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20-11-2017, của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập Chuyên đề năm 2018 “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên ”....

Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 28/02/2018 | 02:31  | Lượt xem: 5125
Thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20-11-2017, của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập Chuyên đề năm 2018 “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên ”....